Mlađi savjetnik za javnu nabavu (m/ž)

Opis posla:

 • Samostalna priprema dokumentacije za nadmetanje i provođenje postupaka javne nabave za radove, robu i usluge
 • Izrada ugovora i/ili okvirnih sporazuma sukladno provedenim postupcima nabave
 • Davanje stručnih mišljenja i stručne pomoći vezano uz pravilnu primjenu propisa iz područja javne nabave
 • Komunikacija i suradnja s klijentima, partnerima i nadležnim tijelima
 • Ostali povezani poslovi

Uvjeti:

 • Minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (javna nabava)
 • Iskustvo u provođenju postupaka javne nabave sukladno ZJN
 • Poznavanje Zakona o javnoj nabavi i prakse DKOM-a
 • Izvrsno poznavanje Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint i sl.)
 • Izrazita sposobnost jasnog i konciznog usmenog i pismenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Odlične komunikacijske i prezentacijske sposobnosti
 • Izražene vještine organizacije, planiranja i upravljanja projektima
 • Sposobnost kreativnog promišljanja, usmjerenost na rješavanje problema sagledavanja šire slike situacije
 • Sposobnost rada u dinamičnom okruženju i kratkim rokovima
 • Prednost onim kandidatima koji imaju certifikat iz javne nabave, no nije uvjet

Prijaviti se možeš putem mail adrese nstarcevic@senseconsulting.eu do 1.ožujka 2018.